Adatvédelmi tájékoztatás

Adatkezelő neve: Dr. Kalán Júlia

Adatkezelő elérhetősége: 1032 Bp. Bécsi út 217. I/1

Adatekezlő képviselője: Dr.Kalán Júlia

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: info@drkalan.hu

1. ADATKEZELÉSEK

Tájékoztatjuk arról, hogy ellátása során az alábbi személyes adatait kezeljük Önről :

1. 1. EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ ADATOK

A személyes adatok tervezett kezelésének célja: Egészségügyi ellátás
Aadatkezelés jogalapja: 1997. évi CLIV. Törvény az egészségügyről, 1997 évi LXXXIII. törvény az egészségbiztosításról

Érintettek kategóriái: AZ ELLÁTÁST IGÉNYBE VEVŐK

Kezelt személyes adatok: név, cím, születési adatok, TAJ, anyja neve, ellátással összefüggő adatok

A személyes adatok címzettje: NEAK, EESZT,

Adatkezelés tervezett időtartama: 1997. évi XLVII. Törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szabályozott időtartamban.

Érintetti jogok: hozzáférés, helyesbítés, törlést nem kérhet a jogszabályban kötelezően meghatározott tárolási időn belül.

Panaszkezelés: HOVÁ NYÚJTHAT BE PANASZT… (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hivatal, www.naih.hu, 1125 Bp.Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

1. 2. SZÁMLÁKKAL ÖSSZEFÜGGŐ ADATOK

A személyes adatok tervezett kezelésének célja: ellátással kapcsolatos számla

Adatkezelés jogalapja: jogi kötelezettség: 2000 évi C. törvény a számvitelről és a 2007. CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról

Érintettek kategóriái: Ellátásban résztvevők

Kezelt személyes adatok: Név, cím és egészségpénztár azonosító adatok

A személyes adatok címzettje: NAV és Egészségpénztár

Adatfeldolgozó: Könyvelés

Adatkezelés tervezett időtartama: Számviteli törvényben meghatározott: 8+1 év.

Érintetti jogok: hozzáférés, helyesbítés, törlést nem kérhet a jogszabályban kötelezően meghatározott tárolási időn belül.

Panaszkezelés: HOVÁ NYÚJTHAT BE PANASZT: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hivatalhoz

2. ADATBIZTONSÁG Informatikai rendszerünket tüzfallal, jelszóval védjük. Papiralapú dokumentációt zártan, mások számára hozzáférhetetlen módon kezeljük.

3. PANASZOK KEZELÉSE: Amennyiben az adatkezeléssel kapcsolatban bejelentést kiván tenni a Nemzeti Adatvédelmi Információszabadság Hivatalához fordulhat.